Укрексімбанк
АТ «Укрексімбанк»
Контакт-центр: 0-800-50-44-50

© 2003-2019 АТ «Укрексімбанк»

Українська
Приватним клієнтам


Депозити
Платіжні картки
Послуги

Малому та середньому бізнесу
Корпоративному бізнесу

Для резидентів

Головна » Приватним клієнтам » Послуги » Поточний рахунок » Режим функціонування рахунків » Для резидентів


Національна валюта

За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Із цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-які рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків нерезидентів-інвесторів.

Іноземна валюта

Зарахування коштів*:

 • готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку або його довіреною особою;
 • перерахована з-за кордону нерезидентами валюта за придбані в резидента - власника рахунку облігації зовнішньої державної позики України;
 • валюта, перерахована з інвестиційного рахунку нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
 • валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім’я власника рахунку відповідно до законодавства України;
 • валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
 • валюта, переказана з-за кордону;
 • валюта за іменними платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім’я власника рахунку;
 • валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку;
 • валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи - нерезидента через юридичну особу - резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами - резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України;
 • валюта, одержана в порядку спадкування;
 • валюта, перерахована за рішенням суду;
 • валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;
 • валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;
 • валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
 • валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та здійснення іноземних інвестицій в Україну;
 • валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;
 • валюта, одержана власником рахунку за операціями з продажу, погашення казначейських зобов’язань України та/або виплати за ними доходу (відповідно до умов їх розміщення та погашення);
 • валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги;
 • валюта, перерахована адвокатською компанією, яка за дорученням власника рахунку представляє його інтереси за кордоном у вирішенні справ щодо спадщини, пенсії, аліментів, відшкодування заподіяної шкоди, страхового відшкодування;
 • валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку;
 • валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов’язання за боржника за договором поруки;
 • перераховані з рахунку резидента-посередника (повіреного, комісіонера) кошти іноземного інвестора за продаж власником рахунку цьому інвестору об’єкта інвестиційної діяльності в Україні;
 • валюта, унесена/переказана власником рахунку з метою здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі, а також валюта, одержана власником рахунку як прибуток від здійснення зазначених операцій;
 • валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
 • валюта, одержана власником рахунку за операціями з погашення облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в іноземній валюті, та/або виплати за ними доходу;
 • валюта, що була раніше розміщена в банках на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору;
 • валюта, одержана у вигляді доходів, прибутків, інших коштів за операціями з цінними паперами іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України;
 • сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;
 • кошти, отримані від родичів** у безготівковій формі;
 • кошти, отримані за рішенням суду або за рішенням інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню;
 • кошти, отримані за операціями з цінними паперами іноземних емітентів, що в установленому порядку допущені до обігу в Україні, у тому числі виплата доходу за цими цінними паперами (подвійний лістинг).

 

Перерахування та видача коштів:

 • перерахування за межі України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
 • перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну;
 • виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України), крім коштів, отриманих від нерезидентів як кредит, позика, поворотна фінансова допомога;
 • виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);
 • перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи - резидента;
 • перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;
 • продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;
 • перерахування коштів для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією або реєстраційним свідоцтвом Національного банку;
 • перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;
 • перерахування з метою здійснення розрахунків за операціями з казначейськими зобов’язаннями України (відповідно до умов їх розміщення та погашення);
 • перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України);
 • перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов’язань за боржника за договором поруки;
 • обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи;
 • перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов’язання за гарантією, договором поруки;
 • перерахування з метою здійснення розрахунків за арбітражними операціями на умовах маржинальної торгівлі;
 • повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;
 • перерахування на рахунок резидента-посередника, який за дорученням власника рахунку або іноземного інвестора на підставі договору комісії або доручення здійснює купівлю-продаж об’єкта іноземної інвестиції в Україні, що належить іноземному інвестору;
 • перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку.

 

 

* - зарахування коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб - нерезидентів здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства України (у т.ч. постанови Правління Національного банку України від 16.09.2013 №365).

** - коло осіб, які розуміються в якості "родичів", визначено Постановою від 29.02.2016 № 123 «Про внесення змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні». Це поняття охоплює батька, матір, вітчима, мачуху, сина, дочку, пасинка, падчерку, бабу, діда, прабабу, прадіда, внуків, правнуків, брата, сестру (повнорідних і неповнорідних), двоюрідних братів і сестер, тітку, дядька, племінницю, племінника, усиновлювача, усиновленого, опікуна чи піклувальника, особу, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловіка, дружину.

Послуги індивідуальним клієнтам
Контактний телефон: 0-800-50-44-50 0-44-247-89-67
E-mail: