Укрексімбанк
АТ «Укрексімбанк»
Контакт-центр: 0-800-50-44-50

© 2003-2019 АТ «Укрексімбанк»

Українська
Приватним клієнтам


Депозити
Платіжні картки
Послуги

Малому та середньому бізнесу
Корпоративному бізнесу

Для нерезидентів

Головна » Приватним клієнтам » Послуги » Поточний рахунок » Режим функціонування рахунків » Для нерезидентів


Національна валюта

Зарахування коштів:

 • оплата праці, державна допомога та соціальні виплати, які здійснюються за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та матеріальна допомога працівникам, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи – резидента та представництва юридичної особи – нерезидента;
 • відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;
 • за реалізоване власне майно, за винятком коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну;
 • одержані в порядку спадкування;
 • отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
 • повернені надлишково сплачені суми податків і зборів;
 • відшкодування страхових сум;
 • за погашені іменні ощадні (депозитні) сертифікати банку, у якому відкритий цей рахунок;
 • з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків;
 • перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну;
 • перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи – нерезидента;
 • від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
 • кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну – до закінчення терміну законного перебування в Україні;
 • кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
 • повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу;
 • сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках.

 

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

Ощадний (депозитний) сертифікат і документ банку про видачу фізичній особі – нерезиденту готівкової національної валюти України за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку не може бути підтвердженням джерела походження коштів.

Перерахування та видача коштів:

 • видача коштів готівкою;
 • видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;
 • перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України;
 • сплата податків і зборів;
 • сплата страхових і членських внесків;
 • здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;
 • перерахування на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи;
 • перерахування на власні поточні (у тому числі інвестиційні) та вкладні (депозитні) рахунки;
 • перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
 • перерахування для здійснення розрахунків за іменні ощадні (депозитні) сертифікати цього банку;
 • повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;
 • перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку.

 

Іноземна валюта

Зарахування коштів*:

 • валюта, перерахована з-за кордону;
 • готівкова валюта, ввезена в Україну і задекларована митному органу під час в’їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;
 • валюта за платіжними документами, ввезеними в Україну власником рахунку і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації;
 • валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;
 • валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
 • готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України (у разі отримання переказів із-за кордону, увезення платіжних карток і чеків емітентів-нерезидентів та інших платіжних документів);
 • валюта, одержана в Україні як оплата праці, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні за кордоном, авторські гонорари, премії, призи відповідно до законодавства України;
 • валюта, перерахована в межах України цією або іншою фізичною особою – нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
 • валюта, перерахована за рішенням суду;
 • повернені суми сплаченого мита, зборів і застави;
 • успадковані кошти у валюті;
 • валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків;
 • перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну;
 • готівкова валюта, що була раніше знята власником рахунку і не використана. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в’їзду в Україну – до закінчення терміну законного перебування в Україні;
 • валюта, одержана власником рахунку від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок;
 • валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов’язання за боржника за договором поруки;
 • валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
 • валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
 • валюта, перерахована в межах України фізичною особою – резидентом на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;
 • валюта, що була раніше розміщена в банках України на умовах субординованого боргу та повернена відповідно до договору;
 • валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку;
 • сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;
 • кошти, отримані від родичів** у безготівковій формі;
 • кошти, отримані за рішенням суду або за рішенням інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню;
 • кошти, отримані за операціями з цінними паперами іноземних емітентів, що в установленому порядку допущені до обігу в Україні, у тому числі виплата доходу за цими цінними паперами (подвійний лістинг).

 

Перерахування та видача коштів:

 • перерахування за межі України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;
 • виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);
 • виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);
 • перерахування на власний поточний (у тому числі інвестиційний) або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;
 • перерахування в межах України на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи – резидента або нерезидента;
 • перерахування власником рахунку для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією Національного банку;
 • перерахування на рахунок юридичної особи – резидента як сплата мита, зборів або застави;
 • перерахування власником рахунку коштів за операціями з іменними ощадними (депозитними) сертифікатами цього банку;
 • перерахування для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісійні, неустойка);
 • перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов’язань за боржника за договором поруки);
 • перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов’язання за гарантією, договором поруки;
 • продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на поточний рахунок у національній валюті;
 • перерахування коштів для сплати мита, податків та інших обов’язкових платежів (податки нараховуються з доходу, перерахованого в гривні за офіційним курсом Національного банку, що діє на день здійснення банком-резидентом видаткових операцій;
 • обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на поточний рахунок цієї фізичної особи;
 • повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману;
 • перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку.

 

 

* - зарахування коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб – нерезидентів здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства України (у т.ч. постанови Правління Національного банку України від 16.09.2013 №365).

** - коло осіб, які розуміються в якості "родичів", визначено Постановою від 29.02.2016 № 123 «Про внесення змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні». Це поняття охоплює батька, матір, вітчима, мачуху, сина, дочку, пасинка, падчерку, бабу, діда, прабабу, прадіда, внуків, правнуків, брата, сестру (повнорідних і неповнорідних), двоюрідних братів і сестер, тітку, дядька, племінницю, племінника, усиновлювача, усиновленого, опікуна чи піклувальника, особу, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловіка, дружину.

Послуги індивідуальним клієнтам
Контактний телефон: 0-800-50-44-50 0-44-247-89-67
E-mail: